Alle gereviseerde apparatuur van Wisetek Market (alle laptops, MacBooks, Chromebooks, telefoons, tablets, monitoren en desktops) verkocht op wisetekstore.com wordt geleverd met een gratis garantie van 12 maanden. Accessoires vallen niet onder de garantie. Uw apparaat is mogelijk tot 3 jaar gedekt als u bij uw bestelling bij ons voor een verlengde garantie hebt gekozen.

Onder de Wisetek Market-garantie kunnen we ervoor kiezen om defecte producten te repareren, vervangen of een terugbetaling aan te bieden, op voorwaarde dat:

  1. Je hebt een aankoopbewijs
  2. Uw apparaat is binnen 12 maanden gekocht (of uw apparaat is binnen 24 maanden gekocht bij aankoop van een verlengde garantie van 1 jaar, of uw apparaat is binnen 36 maanden gekocht bij aankoop van een verlengde garantie van 2 jaar)
  3. U stelt Wisetek Market onmiddellijk op de hoogte nadat u een fout of defect heeft vastgesteld
  4. Je houdt je aan het juiste gebruik en onderhoud van het product en houdt je aan de gebruiksinstructies zoals vermeld in de handleiding van de fabrikant.

Bij onverantwoord, onregelmatig of oneigenlijk gebruik vervalt de garantie.

Voorbeelden van oneigenlijk/onverantwoord gebruik zijn:

i. Gebroken display en/of behuizing

ii. Waterschade

iii. Elektrische schade veroorzaakt door opladers die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van het aangeschafte apparaat

iv. Downloaden en installeren van software die niet is goedgekeurd door de fabrikant van het gekochte apparaat (incl. apps etc.)

De reikwijdte van de garantie strekt zich niet uit tot:

i. Uitbreidbare onderdelen, zoals externe geheugenkaarten of doppen voor camera of lenzen.

ii. Schade aan kwetsbare productelementen zoals glas, display en lenzen

iii. Verbruiksartikelen zoals batterijen (als de levensduur van de batterij in overeenstemming blijft met de specificaties van de fabrikant)

iv. Kleine afwijkingen tussen de werkelijke staat en de nominale staat van het product, die de functionaliteit niet beïnvloeden

v. Fouten of schade als gevolg van een gebrekkige werking van het product, schade veroorzaakt door de omgeving, chemicaliën of reinigingsvloeistoffen

vi. Productschade veroorzaakt door montage/installatie of transport

De garantie vervalt in geval van:

i. Het niet naleven van de montage-, onderhouds- of verzorgingsinstructies in de gebruikershandleiding

ii. Schade die verband houdt met regelmatige slijtage (dat wil zeggen gebruikssporen op de behuizing en/of het display) of opzettelijke schade

iii. Onjuiste activering

iv. Onzorgvuldig of gebrekkig onderhoud

v. Schade die kennelijk is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat

vi. Schade veroorzaakt door het milieu of natuurrampen (dat wil zeggen natuurrampen), inclusief maar niet beperkt tot overstromingen, brand of vorst

vii. Het apparaat openen of laten repareren door een andere persoon of entiteit dan de betreffende handelaar (zolang de handelaar hier niet expliciet schriftelijk toestemming voor geeft)

In het geval dat het product niet onder deze garantie valt

i. De klant kan ervoor kiezen om het product door ons te laten repareren, maar is zelf verantwoordelijk voor de kosten van transport en verzending

ii. In het geval dat een klant ervoor kiest om het product door ons te laten repareren, worden de kosten die verband houden met het reparatieproces en de arbeids- en materiaalkosten aan de klant in rekening gebracht.